top of page

Telerau Defnyddio ar gyfer Nalocson

Mae Nalocson yn feddyginiaeth achub bywyd a all wrthdroi effeithiau gorddos opioid dros dro, gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â heroin, methadon, morffin, buprenorphine a codein. Gall weithio o fewn pum munud i gael ei roi a gall bara rhwng 20 a 40 munud. Mae’n hollbwysig bod unrhyw un sy’n profi gorddos yn cael cymorth meddygol, felly mae angen i chi ffonio 999 a gofyn am ambiwlans ar unwaith.

Os nad ydych wedi ymgymryd â hyfforddiant ymwybyddiaeth gorddos a Nalocson o'r blaen, neu os nad ydych wedi gwneud hynny ers amser maith, byddem yn argymell yn gryf eich bod yn cwblhau ein hyfforddiant ar-lein. I gael mynediad at yr hyfforddiant ar-lein rhad ac am ddim, cliciwch yma:

 

https://barod.cymru/addysgu/

 

Datganiad a Chydsyniad Hyfforddiant

Rwyf wedi dilyn y cwrs e-ddysgu Barod a argymhellir yn ymwneud ag Ymwybyddiaeth o Orddos a Nalocson, neu rwyf wedi derbyn hyfforddiant Nalocson yn flaenorol. Rwy'n deall yn iawn ac yn ymwybodol o brif arwyddion gorddos sy'n gysylltiedig ag opioid, yn gwybod sut i ymateb yn effeithiol ac yn rhoi Nalocson.

 Rwy'n cadarnhau nad oes gennyf, hyd y gwn i, alergedd i hydroclorid Nalocson (nac unrhyw un o'i gynhwysion).  ionised caniatâd i rannu gwybodaeth at ddiben rhannu gwybodaeth monitro a gwerthuso’r defnydd a’r cyflenwad o Nalocson a deallaf fod Nalocson yn gyffur sy’n ymwneud â thriniaeth benodol sy’n gwrthdroi effeithiau gorddos dros dro a bod angen ei ddefnyddio at ddiben achub bywydau yn unig.

Terms of Use: Terms of Use
bottom of page