top of page
gs_s.gif

Mae Spike on a Bike yn wasanaeth a gynigir gan Wasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed (DDAS) lle gallwch gael offer chwistrellu glân a gwasanaethau lleihau niwed eraill yn syth at eich drws – yn gyflym ac am ddim.

Ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro – mae ein beicwyr modur yn barod i ddanfon eich archeb yn syth at eich drws heb fod angen i chi adael y tŷ. Rydym am wneud DDAS hyd yn oed yn fwy hygyrch i’r rhai sy’n wynebu rhwystrau wrth gael y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt, hyd yn oed yn fwy felly ers pandemig y coronafeirws gyda’r dull allgymorth arloesol hwn.

 

Rydym yn deall nad yw cael mynediad i swyddfa gwasanaethau cyfnewid nodwyddau neu wasanaethau camddefnyddio sylweddau bob amser yn hawdd – gall hyn fod oherwydd stigma, ofnau o ddal COVID-19, problemau symudedd, cyfyngiadau iechyd meddwl neu gorfforol yn ogystal â thrafnidiaeth gyhoeddus wael mewn lleoliadau gwledig.

 

Rydym felly yn dod â’r cyfan sydd ei angen arnoch chi – ar feic modur yn y gwasanaeth newydd sbon hwn a ddarperir i chi gan DDAS.

About: Welcome

Mae ein Gwasanaeth Speic ar Feic hefyd yn darparu:

Offer Cyfnewid Nodwyddau

Dosbarthu Nalocson

Cyngor ar Atal Gorddos

Casgliad Nodwyddau a Daflwyd yn y Gymuned Ymatebol

Casgliad o Eitemau Miniog Defnyddiol

Profion HIV, Hepatitis B & C

Cyngor ar Leihau Niwed

Cyngor Mwy Diogel ar Chwistrellu

Taleb Banc Bwyd

Gofal Clwyfau

Cymorth Cyntaf Sylfaenol

Cyfeirio

About: Testimonials

Eisiau gwybod mwy am DDAS?

Mae DDAS yn darparu cymorth i bobl dros 18 oed sydd â phroblem cyffuriau ac alcohol. P'un a ydych angen cefnogaeth neu a ydych yn anwylyd sydd angen cefnogaeth - gallwn ni helpu. 

ddas_logo.png
About: Welcome
bottom of page